D-Wurf

Akita go Kochi no Mura

Die Eltern:

   eltern1

 

Fumiki go KiYama

eltern2

E’Tami go of Kamino Ken

 

Die Welpen:

 

 unnamed-1

unnamed-3

unnamed-2 

unnamed-4

unnamed-5

unnamed-6

unnamed-7

unnamed-10

unnamed-8

unnamed-9

unnamed-11

unnamed-12

unnamed-13

unnamed-14

unnamed-15

unnamed-17

unnamed-16

unnamed-19

unnamed-18

unnamed-20

unnamed-21

unnamed-24

unnamed-23

unnamed-22

unnamed-25

unnamed

 

Die Abgabe:

abgabe_2016